Bijpraten over accommodatie 2

Accommodatie bijpraten

Denk mee, praat mee, adviseer mee! Woensdag 5 oktober van 20.30 tot 22.00 uur is er de tweede informatiebijeenkomst over de stand van zaken van de accommodatie. Iedereen is welkom!

Tijdens de eerste informatiebijeenkomst op 19 september vonden de aanwezigen de plannen haalbaar en vroegen om verdere uitwerking om het geheel goed te kunnen overzien. Met name financieel.

Info-bijeenkomst sporthal oskarBijpraten 2

In deze tweede bijeenkomst leggen het bestuur en de commissies de plannen uit en praten ze iedereen verder bij over de ondernomen stappen en aangepaste plannen sinds de vorige bijeenkomst.

Dus ook (juist!) interessant als je er de vorige keer niet bij was!

We willen jullie graag op de hoogte blijven houden van de laatste stand van zaken over de plannen en ideeën over de mogelijke velduitbreiding en sporthal op onze locatie.

Onderwerpen en voortgang

  • Doelstellingen Synergo
  • Status van de plannen
  • Analyse van de doelstellingen
  • Analyse van de financiële gevolgen
  • Besluitvormingsproces en vervolg

We zien je graag op woensdag 5 oktober, 20.30 – 22.00 uur, kantine Synergo!

Jeroen, Oskar, Anne, Huub en alle commissieleden.

 

Zie ook