Informatie van het Wedstrijdsecretariaat

Bij een nieuwe korfbalorganisatie hoort ook een nieuwe opzet van het wedstrijdsecretariaat voor de senioren, met meer eigen verantwoordelijkheid voor de spelers.

Samen met de aanvoerders en de teamcoördinatoren hebben we ervoor gekozen dat de afschrijvers zelf reserves en invallers gaan regelen, binnen bepaalde spelregels.Het wedstrijdsecretariaat houdt wel overzicht, is vraagbaak en adviseur en regelt alleen bij uitzondering, zoals langdurige blessures en zwangerschap, een invaller.

Let op, als je bij aanvang competitie (29/8/2015) nog op vakantie bent, moet je ook zelf je vervanging regelen, begin hier tijdig mee! Het wedstrijdprogramma wordt naar verwachting in augustus gepubliceerd.

Om ervoor te zorgen dat alle teams compleet aan de wedstrijd kunnen beginnen, is er een aantal ‘spelregels’ voor het regelen van vervangers, zodat elk team een passende invaller kan vinden! Hoe die spelregels zijn, lees je hieronder.

Spelregels

 • Indien je niet aanwezig kan zijn, regel je zelf een vervanger, en geef je je afschrijving en vervanger zo snel mogelijk maar uiterlijk donderdag 20 uur door aan het wedstrijdsecretariaat via wssen@synergo.nl
 • Dit geldt ook bij afwezigheid door werk, vakantie, ziekte en korte blessures (< 4 wedstrijden)
 • Je zoekt in eerste instantie een invaller uit het team boven of onder je. Houd hierbij rekening met onderstaande regels:
 • De selectie (S1 en S2) wordt gezien als één selectie die bij elkaar in mogen vallen. Als zij invallers / reserves nodig hebben, regelen zij die in eerste instantie uit S3 en de A1.
 • Wedstrijdkorfbal: uit een naastgelegen lager wedstrijdteam mag iedereen invallen, uit naastgelegen hogere wedstrijdteams mogen uitsluitend de AR’s invallen.
 • Let op, ook bij teams die in dezelfde klasse spelen is het teamnummer leidend! (bijvoorbeeld, iedereen uit S6 mag bij S5 invallen, maar uit S5 mogen alleen de AR’s bij S6 invallen, ook al komen zij in dezelfde klasse uit).
 • Omdat de AR’s pas bij de start van het seizoen bekend worden en er bij de heren veelal geen AR’s zullen zijn, kun je vooralsnog alleen gebruik maken van lagere teams voor het regelen van vervanging!
 • Breedte- en midweekkorfbal: alle breedte- (S8 tmS12) en midweekteams mogen bij elkaar invallen. Zij mogen ook in het wedstrijdkorfbal uitkomen. Alleen AR’s uit het wedstrijdkorfbal mogen invallen bij breedte- en midweekkorfbal. Bij het midweekkorfbal mogen alle spelers die uitkomen in de reserve vierde klasse (op het veld Synergo 6 en 7) invallen.
 • Alle junioren mogen invallen bij de seniorenteams.
 • Recreanten en niet ingedeelde leden mogen overal ingezet worden.

Wat als ik niemand kan vinden als vervanger?

 • Dan gaat je team incompleet weg -> dus dat is geen optie!
 • Je mag altijd het wedstrijdsecretariaat om advies vragen, zij nemen niet over, maar kijken wel mee wie je kan vragen
 • Het verzoek om een wedstrijd te verplaatsen wordt minimaal 4 weken voor aanvangsdatum van de wedstrijd door de aanvoerder bij het wedstrijdsecretariaat neergelegd. Voor zaalwedstrijden geldt dat de kans erg klein is dat verplaatsen mogelijk is.
 • Korter dan vier weken van tevoren is het niet mogelijk een verzoek te doen tot wedstrijdverplaatsing aangezien dat boetes en wedstrijdpunten kost.
 • Als een verzoek tot wedstrijd verplaatsen niet gehonoreerd kan worden, blijft het team te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het regelen van invallers.

Hoe kom ik aan contactgegevens?

 • Een ledenlijst en een overzicht van leden die AR zijn zit in de spelersmap en wordt gemaild aan de aanvoerders. Gelet op de privacy wordt verzocht hier vertrouwelijk mee om te gaan.
 • Gedurende het seizoen kunnen AR’s wisselen (a.g.v. blessures, nieuwe leden etc.) via het wedstrijdsecretariaat worden de aanvoerders geïnformeerd over deze wisselingen.

Teambezetting

In de wedstrijdklasse is het streven een team minimaal met 5 om 5 een wedstrijd aan te laten vangen. Als een team standaard maar 4 spelers van 1 sekse heeft, tracht  het wedstrijdsecretariaat de reservespeler te regelen bij uitwedstrijden. Bij thuiswedstrijden worden teams geacht dit zelf te regelen.

In het breedte- en midweekkorfbal vangen de teams  met minimaal 4 om 4 spelers de wedstrijd aan. Als een midweek- of breedteteam toch een reserve wenst, regelt het team dit zelf.

Rol wedstrijdsecretariaat

 • Advies als je geen invaller of reserve kunt vinden
 • Verzenden teamoverzicht aan de aanvoerders uiterlijk op vrijdag
 • Structurele invallers regelen (indien nodig) als bijv. door zwangerschappen en langdurige blessures een structurele onderbezetting ontstaat (zie teambezetting) of als er standaard onderbezetting is.
 • Een blessure is langdurig als duidelijk is dat je meer dan 3 wedstrijden afwezig bent. Dat geef je minimaal een week van tevoren door, is de termijn korter dan 1 week, dan regel je voor de eerstkomende wedstrijd zelf een vervanger.
 • Wedstrijdverplaatsingen en contacten met andere verenigingen
 • Contacten met het KNKV

De onderverdeling van de teams per wedstrijdsecretaris (Lotte en Wendy) volgt nog.

Afspraken met je team

Bij een ruime teambezetting van 1 sekse kan er onduidelijkheid ontstaan wie van de afschrijvers een invaller moet regelen. Het is de verantwoordelijkheid van het team zelf om hier onderling afspraken over te maken, rekening houdend met de regels van de minimale teambezetting. Ten behoeve van het teamoverzicht is wel het verzoek om altijd afschrijvingen door te geven via wssen@synergo.nl.

Competitie jaaroverzicht

In het competitie jaaroverzicht op de website van het KNKV kun je zien welke wedstrijden vrije weekenden zijn. Inhaal- en uitwijkweekenden kunnen voor competitie ingepland worden door het KNKV, deze kun je dus niet als vrije weekenden beschouwen!

Bij vragen kun je ons mailen, bellen of whatsappen. Bij de start van het seizoen zullen we ook een aantal keren aanwezig zijn om mondeling de nieuwe werkwijze toe te lichten. Nadere informatie hierover volgt.

Groet, Lotte en Wendy

 

 

Zie ook