De nieuwe korfbalorganisatie van Synergo bijna rond

Achter de schermen is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de nieuwe korfbalorganisatie van Synergo. 

Na een startsessie met 35 seniorenleden, het adviestraject met Rob Lof en twee sessies met onze seniorenleden, is het bestuur druk bezig met vullen van alle posities.

De nieuwe korfbalorganisatie van Synergo, ofwel Technische commissie (TC), is verantwoordelijk voor alles op het gebied van korfbal binnen Synergo, zoals teamindelingen, trainingsschema’s, trainers(ondersteuning) en de ontwikkeling van spelers en teams. De afgelopen jaren hebben we dat gedaan met een Jeugd technische commissie (JTC) voor de jeugdteams en een TC voor de seniorenteams.

Onder het uitgangspunt dat de ontwikkeling van spelers zowel bij de jeugd en senioren plaatsvindt, we als vereniging in de toekomst volgens één visie willen korfballen én we alle middelen (trainers, trainingsruimte) met senioren en jeugd moeten delen, willen we vanaf nu veel meer vanuit één korfbalorganisatie (TC) gaan werken.

De korfbalorganisatie staat onder leiding van het bestuurslid Technische zaken. Samen met twee leden vormt het bestuurslid de beleidsgroep. Deze beleidsgroep geeft richting aan het technisch beleid en beantwoordt samen met de leden en de andere TC-leden vragen als ‘hoe willen wij korfballen?’ en ‘hoe verdelen we trainers over de teams?’.

De operationele afdeling van de TC wordt geleid door twee TC-coördinatoren. Zij sturen de circa tien teamcoördinatoren aan. Teamcoördinatoren richten zich op een aantal teams of leeftijdscategorie bij de jeugd en zijn aanspreekpunt voor leden en trainer(s). Verder zijn er coördinatoren voor het vaststellen van het trainingsschema, de oefenwedstrijden, blijft er een wedstrijdsecretariaat (al verandert de rol bij de senioren), een nieuwe ledencoördinator en komt er een trainers- en opleidingscoördinator bij. Door deze ondersteuning worden de teamcoördinatoren maximaal ontlast.

korfbalorganisatie

Bemensing

Oskar van de Vijver blijft bestuurslid Technische zaken. Aan de invulling van de beleidscommissie wordt nog gewerkt. Sander Slagboom en Suzanne Jansink vervullen komend seizoen de rol van TC-coördinator, waarbij Sander zich richt op de seniorenteams en Suzanne op de jeugdteams. Eric Grendel wordt teamcoördinator van de seniorenselectie (S1+S2) en S3. Marcel Pot en Jeroen Bastings nemen ieder een aantal zaterdagteams voor hun rekening. De vierde teamcoördinator bij de senioren wordt binnenkort ingevuld. Suzanne gaat de komende maanden verder aan de invulling van de teamcoördinatoren bij de jeugd, maar de verwachting is dat we daar gelukkig een aantal bekende gezichten weer terug gaan zien. Bij de andere rollen zijn we een eind op weg, maar nog niet ver genoeg om nu al namen te noemen.

Rob Lof gaat ook komend seizoen weer aan de slag met het ontwikkelen van onze trainers, óók bij de senioren.

Aan het einde van volgende week verwachten we het complete plaatje te kunnen presenteren. We werken dan komend seizoen met 22 mensen aan het ontwikkelen van onze circa 350 korfballers (trainers niet meegerekend)!

Namens het bestuur,

Oskar van de Vijver
Bestuurslid Technische zaken