Woe 22 april en don 23 april infosessie TC voor senioren en A-jeugd

Woensdag 22 en donderdag 23 april presenteren we de uitgangspunten en korfbalorganisatie waarmee we korfballen bij Synergo vorm willen geven. Onze vraag: zitten we op de juiste koers?

Bekijk de uitnodiging:  InfoSessie-TC-april2015d.
Na donderdag zal de organisatie verder vorm geven aan de uitwerking en het nieuwe seizoen voorbereiden.

We vragen je een deel van je training hieraan te besteden of een extra avond te komen; het betreft immers jouw korfbaltoekomst.
woensdag 22 april 21:00-21:20  S4, S7, S8, S9, S10, S11, recreanten
donderdag 23 april 20:30-20:50  A, S1, S2, S8, S9
Midweek, S3, S5 en S6 kunnen zelf kiezen waar ze aansluiten.

De sessies vinden plaats in de kantine.

Begeleider en opsteller advies: Rob Lof
Denktank: Jeroen B, Kim, Gijs, Marcel P, Sander Sl, Timon, Joost, Wim, Marloes, Maaike, Maurice, Oskar en Marc

Naar een vernieuwde TC, hoe verloopt het proces?

In de eerste fase stonden we samen met alle seniorenleden stil bij wat wij als (senioren)leden en vereniging van een TC verwachten én wat wij van elkaar als (senioren)leden verwachten. We organiseerden op 6 februari een avond en vroegen om met die resultaten aan Rob Lof om met een denktank een advies te schrijven over visie, korfbalorganisatie en timing. 3 April omarmde het bestuur die visie. Deze week toetsen we dit aan senioren en A-leden. Deze week benaderen we leden om deel te nemen in de korfbalorganisatie.

We zullen meer aandacht besteden aan de eigen verantwoordelijkheid van leden die bij een teamsport en een vrijwilligersclub horen. Komende tijd zullen de rollen en verantwoordelijkheden van de vernieuwde organisatie worden uitgewerkt, gevolgd door  tijdschema’s (wanneer moet wat gebeuren?) en overleg- en samenwerkingsstructuren (wie overlegt wat met wie en wanneer?).  Vanaf 1 mei moet de vernieuwde organisatie bemensd zijn om de voorbereidingen voor het seizoen 2015/2016 tijdig te kunnen starten.

Namens het bestuur,

Anne